Czech Slovak

Profesní životopis

Vysoce zodpovědný, loajální, fér. Toužící vést věci k dokonalosti, systému a pořádku.

omne Schopen motivovat sebe a své okolí. Milující přátelské prostředí v obklopení inteligentními, vtipnými a snaživý lidmi, kteří jsou nebo touží být profesionály. Prahnoucí dosáhnout v životě něčeho významného a přispět tak světu svou přítomností.

Pracovní zkušenosti

Finančný trenér, poradce a konzultant
   2013 – do současnosti
Ve spolupráci se servisní organizací Partners Financial Services, a.s.

Majitel - jednatel
    REEFCOOR s.r.o.
    2010 – 2013
Poskytování poradenství výrobním společnostem se zaměřením na oblasti - vysoké výrobní náklady, nízká kvalita výrobků, velký počet reklamací, nedostatečný zájem zaměstnanců a jejich motivace, příliš dlouhé termíny dodání, profesní slepota.

Ředitel divize VIOS prio státy CEE - člen predstavenstva
    VIOS a.s., člen skupiny SIPOG a.s.
    2009 – 2010 ČR, SR, Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko
Odpovědnost za celkový chod, plnění cílů a reporting mateřské společnosti. Analýza divize a následné zavádění opravných systémů a pravidel. Tvorba obchodní, marketingové strategie a celkového rozpočtu.

Ředitel společnosti - předseda představenstva
    ROVA-CZECH a.s., člen skupiny SIPOG a.s.
    2006 – 2009
Odpovědnost za veškeré aktivity a jejich vzájemnou koordinaci v oblasti prodeje, marketingu, ekonomiky, personalistiky, výroby a logistiky.

Vzdělání

Technická univerzita - Ekonomická fakulta - Košice
    ING., FINANCIE, BANKOVNÍCTVO, INVESTOVANIE
    1998 – 2003

Ostatní kurzy

ROVA-CZECH a.s., člen skupiny SIPOG a.s.
     Motivační seminář pro vedoucí pracovníky
     Tajemství úspěchu při výběru pracovníků
     Osobní rozvoj
     Jak šéf pracuje se svými lidmi

VIOS a.s., člen skupiny SIPOG a.s.
    Perfektní šéf – jak najít a vést schopné lidí

Partners Financial Services, a.s.
    Franklin Templeton
    Raiffeisen Bank
    UniCredit Bank
    ČPP
    Axa
    Aegon
    Generali
    Komerční banka
    LBBW
    Hypoteční banka
    Conseq
    Kooperativa
    ČP Invest
    Sberbank
    Allianz
    Uniqa
    IBIS in gold
    Metlife
    GeMoney
    Martin Tománek - Investice
    Právní oddělení - školení
    Aleš Tůma - Investice
    Česká spořitelna
    Raiffeisen Stavební Spořitelna

Certifikáty

11.01.2014 - Bankovní služby
    Partners Financial Services, a.s.

16.01.2014 - Úvěrové služby
    Partners Financial Services, a.s.

04.02.2014 - Osvědčení o zápisu do seznamu vázaných zástupců
    Česká národní banka

13.02.2014 - Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích sprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
    Česká národní banka

24.03.2014 - Osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
    Santia spol. s r.o., Akreditace ČNB 2012/8545/570

06.03.2015 - Investičné poradenstvo
    Partners Financial Services, a.s.